Waarom

Design Thinking, wat is dat eigenlijk? Een methode – een aanpak – een cultuur – een manier van denken? Ja, precies: allemaal!

Design Thinking krijgt steeds meer navolging van professionals die betere oplossingen willen leveren aan hun gebruikers; innovatieve oplossingen voor lastige, slecht te vatten problemen. Eigenlijk dus voor alle problemen waar organisaties heden ten dage van wakker liggen.
Design Thinking berust op twee pijlers: empathie en creativiteit.
De voortdurende focus op vroege feedback, prototyping en co-creatie met gebruikers maakt risico’s van innovatie beheersbaar.

Doelgroep

De A4Q Design Thinking Foundation training is bedoeld voor professionals uit business en IT die hun empathie en creativiteit verder willen ontwikkelen, en daarvoor vanuit een goed ontwikkeld theoretisch kader praktische handvatten aangereikt willen krijgen.
Het Design Thinking gedachtegoed sluit zeer goed aan op een Agile aanpak en is een must voor iedereen die met innovatie te maken krijgt.

Resultaat

Wie de A4Q Design Thinking Foundation training heeft gevolgd

  • kent de grondbeginselen van Design Thinking,
  • kent de belangrijkste stromingen daarbinnen: Double Diamond en Stanford d.school,
  • kent de vier ‘stappen’ waaruit de Double Diamond bestaat,
  • heeft geoefend met een aantal bewezen technieken die binnen Design Thninking worden toegepast,
  • weet welke omstandigheden nodig zijn voor innovatie.

De training kan worden afgesloten met een multiple-choice examen, dat bij slagen leidt tot het Design Thinking certificaat.

Training

De Design Thinking training van A4Q is onlangs radicaal vernieuwd. Nog meer dan in het verleden is het accent komen liggen op het overbrengen van een Design Thinking mind set  en het oefenen met bewezen technieken. Voor dat laatste is zelfs een praktijkcase van een hele dag ingeruimd.

Deze in het totaal 6 dagdelen durende training is afgeleid van de Design Thinking syllabus die u binnenkort kunt downloaden op de site van iSQI.
Het is een interactieve combinatie van theorie, oefeningen en proefexamenvragen, en bereidt de deelnemer voor op zowel het examen als de toepassing in de praktijk.

Pilot in juni 2021

In juni 2021 start een pilot training om de nieuwe opzet van de cursus in de praktijk te toetsen. De theorie en (veel) oefeningen met de afzonderlijke technieken worden gegeven op 4 ochtenden: 14, 16, 21 en 24 juni 2021. De praktijkcase wordt in onderling overleg gepland in september.
De training wordt gegeven door Patrick Steiger uit Zwitserland en Hans van Loenhoud, beiden lid van de werkgroep die de nieuwe versie van de training heeft ontwikkeld. De voertaal is Engels.
De training is online, dus overal te volgen. Kosten voor deze pilot-versie € 300,- ex BTW per deelnemer, inclusief online syllabus.