Waarom

Eliciteren en consolideren zijn de kern van requirements engineering: de eisen en wensen verzamelen van alle relevante bronnen en ze samenvoegen tot één consistente set die de essentie van het te ontwikkelen systeem omvat.

Doelgroep

Het Advanced Level Elicitation and Consolidation is gericht op business analisten, requirements engineers en ontwerpers, die hun kennis van het eliciteren en consolideren van requirements in complexe omgevingen willen verbreden en verdiepen. Om aan deze training deel te kunnen nemen heeft de kandidaat enkele jaren praktische IT-ervaring en daarnaast basiskennis van requirements engineering op Foundation niveau. Om het AL E&C certificaat te kunnen behalen, dient men over het CPRE FL certificaat te beschikken.

Resultaat

Wie het CPRE AL E&C certificaat heeft behaald

  • is bekend met de specifieke terminologie  op het gebied van elicitatie en consolidatie,
  • heeft zich de methoden en technieken eigen gemaakt die in deze discipline worden gebruikt,
  • heeft grondige kennis van hoe deze methoden en technieken kunnen worden toegepast, en
  • heeft dat in een praktijksituatie bewezen.

Training

Deze 4 dagdelen durende training behandelt de aanpakken, methoden en technieken die specifiek zijn voor requirements elicitatie en consolidatie.
De training is gebaseerd op de CPRE AL E&C syllabus, die u kunt downloaden op de IREB website.
De training omvat de theorie, oefeningen en proefexamenvragen, en bereidt de deelnemer voor op zowel het examen als op het daadwerkelijk eliciteren en consolideren van requirements in complexe omgevingen.

Examen

Het examen bestaat uit twee delen

  • Multiple choice test
    De test maakt geen deel uit van de cursus zelf en kan na afloop op individuele basis worden afgelegd.
  • Werkstuk
    Binnen een jaar na de test dient een schriftelijk werkstuk te worden ingediend. Op basis van een realistische projectsituatie uit uw eigen werkomgeving dient u aan te tonen dat u in staat bent om de vergaarde RE-kennis toe te passen.