Algemeen

Taraxacum respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Uw gegevens

Als u een formulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, behalve wanneer dat in het kader van een door u verstrekte Opdracht noodzakelijk is of dat aan ons van overheidswege dwingend wordt opgelegd.

Als u een relatie met Taraxacum heeft, kunt u een schriftelijk verzoek indienen om uw persoonlijke gegevens in te zien. Wij zullen u op korte termijn een overzicht verstrekken van de bij Taraxacum over u aanwezige persoonlijke gegevens. Wanneer dit overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande aankondiging op ieder door Taraxacum gewenst moment met onmiddellijke ingang worden aangepast. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.