Algemeen

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatieverstrekking door Taraxacum. Hoewel wij veel zorg en inspanning besteden om deze informatie juist en actueel te houden, kunnen wij geen enkele zekerheid of garantie bieden over de compleetheid, juistheid, betrouwbaarheid of geschiktheid ervan ten aanzien van de website zelf en de weergegeven informatie, producten, diensten en illustraties voor welk doel dan ook. Als u hiervan gebruik maakt, is dat geheel voor uw eigen rekening en op eigen risico.
De informatie op deze website kan zonder voorafgaande aankondiging op ieder door Taraxacum gewenst moment met onmiddellijke ingang worden gewijzigd of verwijderd.

Aansprakelijkheid

In geen geval accepteert Taraxacum aansprakelijkheid voor verlies of schade, inclusief indirecte en gevolgschade, die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website.
Wij doen er alles aan om de website operationeel en bruikbaar te houden, en om misbruik te voorkomen. Taraxacum accepteert echter geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor onverhoopte onbeschikbaarheid ervan, noch voor informatie en berichten die door derden op de site worden geplaatst of via de site worden verzonden.

Hyperlinks

Via links op deze website kunt u andere websites bereiken, die niet onder verantwoordelijkheid van Taraxacum vallen. Wij hebben geen invloed op de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. De aanwezigheid van dergelijke links houdt niet in dat wij deze sites aanbevelen, ermee instemmen of de gegevens ervan onderschrijven.