Waarom

Het is nog niet zo makkelijk om het concept te doorgronden dat ten grondslag ligt aan het functioneren van Agile organisaties. Hoe dat van dag tot dag ingrijpt in het werk van alle betrokkenen is ook niet direct duidelijk.

Doelgroep

Als u voor het eerst gaat deelnemen aan een Agile team, vaak te maken hebt met Agile organisaties, of in zijn algemeenheid meer wilt weten over de voordelen die het werken in een Agile omgeving biedt, dan kan deze training u een flink eind op weg helpen.
De training is bedoeld voor iedereen die betrokken is een Agile project en wil weten hoe het is om te werken in een Agile omgeving: ontwikkelaars, analisten, testers. Het succes van een Agile project hangt niet alleen af van de kennis en ervaring van de teamleden, maar ook van het begrip en de bewustwording van ‘Agility’ bij alle betrokkenen. Dus ook senior professionals, zoals projectmanagers en afdelingshoofden, hebben baat bij deze cursus, die een goede basis legt voor het toepassen van Agile aanpakken en technieken.

Resultaat

Na deze training bent u in staat om

  • de principes die ten grondslag liggen aan het Agile Manifesto en de Agile aanpak van software ontwikkeling op waarde te schatten,
  • de rollen binnen een Agile team in te schatten,
  • te begrijpen hoe men als lid van een Agile team kan bijdragen aan meetbare requirements,
  • de ‘whole team’ aanpak toe te passen om zeker te stellen dat de acceptatiecriteria worden gehaald,
  • het belang van effectieve Iteratie Reviews onderbouwen,
  • bijdragen aan continue verbetering door middel van retrospectives.

Training

Deze 4 dagdelen durende training legt uit welke beginselen ten grondslag liggen aan een Agile aanpak.
Daarnaast krijgt de deelnemer een grondig inzicht in de rollen, processen en technieken die binnen Agile projecten worden toegepast. In de training is veel ruimte voor onderlinge discussie en aandacht voor toepassing in de praktijk.
Het examen maakt geen deel uit van de cursus zelf en kan na afloop individueel worden gepland.